• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

Emerytowany Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu.

Konsultor Sekcji Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

Mgr /Lic. (teologii): Katolicki Uniwersytet Lubelski (1969/1972)
Obraz Kościoła w Mt 16,17-19 (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Dr: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1974)
Historyczne i literackie problemy obietnicy prymatu (Mt 16,17-19) w świetle metody historii redakcji (o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM)
Mgr (filologii klasycznej): Katolicki Uniwersytet Lubelski (1975)
Protoeiromena w Dziejach Apostolskich (prof. dr hab. Łucja Małunowiczówna)
LNB: Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1977)
Dr hab: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1995)
Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995
Prof.: Katolicki Uniwersytet Lubelski (2001)
Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2001

Najważniejsze publikacje:

– Arystoteles. Meteorologika. Wstęp – przekład – komentarz, Warszawa 19922.
– Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzymian, Tarnów 1995.
– Biblia dla każdego i na każdy dzień, Warszawa 1996.
– Ewangelia Umiłowanego Ucznia, Lublin 2000.
– Q – Ewangelia Galilejska, Lublin 2001

Więcej zobacz TUTAJ:.TUTAJ:.

 

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search