• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina

Emerytowany Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu na Wydziale Teologii KUL
Członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich II kadencji (2008-2013)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Mgr/Lic.: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1974)
Invocare Nomen Domini (ks. prof. dr hab. Stanisław Łach)
Dr: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1977)
Deus Veritatis. Wierność Boga w Psałterzu (ks. prof. dr hab. Stanisław Łach)
LNB: Papieski Instytut Biblijny, Rzym (1980)
Dr hab.: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1989)
Bóg przybywa ze Synaju
Prof.: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1996)
Teologia Psalmów, Lublin 1995

Teologia Psalmów, Lublin 1995.
Psałterz Biblii greckiej, Lublin 1996.
Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Estery, Lublin 2001.
Biblia w Qumran, Kraków 2001.
– [Współautor] Wprowadzenie do języka syryjskiego, Studia Biblica 6, Kielce 2003.

Więcej informacji TUTAJ:.

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search