• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Ks. Jan Drozd

Urodził się 10 października 1914 w Halembie w rodzinie Józefa i Antoniny z d. Janota. W 1928 roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym salwatorianów, a w 1933 roku wstąpił w Krakowie do nowicjatu. Studia teologiczne odbywał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 maja 1940 w Krakowie z rąk bp. Michała Godlewskiego. Podczas okupacji studiował na tajnym UJ polonistykę i romanistykę. Pracę magisterską pt. Dramaty C.K. Norwida napisał pod kierunkiem prof. Stanisława Pigonia. Doktorat napisał pod kierunkiem ks. prof. A. Klawka. Tytuł pracy brzmiał: Wpływ epikureizmu na saduceizm. Obrona miała miejsce na UJ w 1948 roku. Prowadził zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wśród młodzieży salwatoriańskiej i był redaktorem miesięcznika "Salwator". W 1951 roku zaczął dojeżdżać z wykładami Pisma Św. i literatury polskiej do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. W następnym roku przeniósł się tam jako wykładowca jeszcze innych dyscyplin, a przede wszystkim jako wychowawca i ojciec duchowny. W Nysie pracował do 1961 roku. W l. 1958-1968 prowadził wykłady z egzegezy Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od 1953 roku był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym salwatorianów w Bagnie k. Wrocławia, pełniąc tam w 1957 roku funkcję dyrektora studiów. Włączył się w prace polskich biblistów tłumaczących księgi Pisma Świętego z języków oryginalnych. Jest tłumaczem na potrzeby Biblii Tysiąclecia następujących tekstów: Księgi Sędziów, Księgi Ezechiela i Ewangelii według św. Jana. W pracy nad wydaniem Biblii Poznańskiej dokonał tłumaczenia ksiąg Starego Testamentu: Barucha, Ezdrasza, Nehemiasza, Przysłów, Koheleta, Tobita, Judyty, Estery i Pieśni nad Pieśniami. Jest również autorem komentarzy do Pisma Świętego, licznych tekstów popularyzujących Biblię, a także dotyczących mariologii i hagiografii. Zmarł 29 listopada 1996 w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Salwatorskim.

za: Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search