• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL

Ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL, ur. 30.08.1949 r. w Krośnie n/W. Studia filozoficzo-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1967-1973) i święcenia kapłańskie 23.06.1973 r. Wikariusz w parafiach Górno k/ Rzeszowa (1973-1975) i w Nowa Dęba (1975-1978). W latach 1973-1975 studia w Rzeszowie prowadzone przez Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie zakończone magisterium w zakresie liturgiki. Studia specjalistyczne z biblistyki na KUL (1978-1982) zakończone doktoratem teologii w zakresie nauk biblijnych (24.01.1983 r.). W latach 1984-1986 studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych 23.05.1987 r.). Od 1982 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W latach 1996-2001 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, w latach 1996-2004 w Instytucie Teologicznym im. Bł. W. Kadłubka w Sandomierzu. Kolejno prefekt (1982-1984; 1987-1989), wicerektor (1989-1991) i rektor (1991-1996) w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Od 1.10.2001 r. zatrudniony jako asystent, a po roku jako adiunkt przy Katedrze Egzegezy Pism Apostolskich Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a od 1.03.2007 r. został kierownikiem Katedry Proforystyki Biblijnej. Od 2006 moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej.

Obszar zainteresowań naukowych:

Dzieło św. Łukasza, Apokalipsa św. Jana, proforystyka biblijna, mariologia biblijna.

Wybrane publikacje naukowe:

Jezus naszym Zbawicielem. Medytacje biblijne (Łk 4,1-5,11), Kielce: Jedność 1997; Kościół z Ducha Świętego. Medytacje biblijne (Ap 2-3), Kielce: Jedność 1998; Biblia w Kościele, Kraków: WAM 1998; Bóg jest miłością. Rozważania i kazania, Wrocław: TUM 2001; Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006; Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w Polsce. Biblijno-pastoralne refleksje przed Synodem Biskupów o Słowie Bożym, Tarnów: Biblos 2007.

Inne zainteresowania:

Duszpasterstwo i apostolat biblijny; propagowanie i upowszechnianie lectio divina; formacja chrześcijańska - szczególnie kapłańska i zakonna.

 

Źródło: www.kul.pl

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search