• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Idea

Projekt „Biblicum Śląskie” powstał z inspiracji J.E. Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Górnośląskiego, jako multimedialna forma duszpasterstwa biblijnego, skierowanego przede wszystkim do wiernych Archidiecezji Katowickiej, a także do wszystkich zainteresowanych. Ma on na celu umożliwić pogłębienie wiedzy na temat Pisma Świętego oraz zainicjować rozwój duchowości, wypływającej z lektury i modlitwy zakorzenionej w tekstach biblijnych.

Biblicum Śląskie” pragnie nawiązać nie tylko swoją nazwą, ale także praktyką, do najlepszych dokonań i tradycji „Biblicum Rzymskiego”, które przez dziesięciolecia owocnie promuje najwyższe standardy egzegetyki i duchowości biblijnej.

Multimedialne Studium Formacji Biblijnej ma charakter przedsięwzięcia długofalowego, systematycznego, wpisanego w rytm życia duszpasterskiego naszej Archidiecezji, stąd też w perspektywie longitualnej, formuła „Biblicum Śląskiego” może być modyfikowana adekwatnie do bieżących potrzeb odbiorców oraz aktualnych wyzwań formacyjnych.

Multimedialne Studium Formacji Biblijnej obejmuje cotygodniowe wykłady internetowe, dostępne tylko dla zarejestrowanych Stałych Audytorów, a następnie – po zakończeniu Edycji - upublicznione dla wszystkich chętnych. Ponadto uruchomione zostaje Pasmo Otwarte zawierające liczne materiały dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę „Biblicum Śląskiego”. Zachęcamy nie tylko do czytania i poznawania tekstów Pisma Świętego, ale także do modlitwy inspirowanej tekstami biblijnymi – nabożeństwa Lectio Divina, medytacje osobiste, Krąg Biblijny, itp. Kompleks wymienionych działań został tak skonfigurowany, by połączyć pogłębianie wiedzy o Biblii z modlitwą i stałą zachętą do kształtowania postawy każdego wiernego według zasad zawartych w Piśmie Świętym. Stąd szczególna troska o przeniesienie działań internetowych na grunt życia wspólnotowego i osadzenie ich w modlitwie, w adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

Ks. Adam Sekściński
Koordynator Projektu MSFB „Biblicum Śląskie”
Katowice, 01 września A.D. 2017

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search