• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś

Urodzony 5 lutego 1955 w Myślenicach – polski duchowny katolicki, prałat, profesor doktor habilitowany, od 1996 prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w latach 2006–2009 prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1980 w Krakowie, w tym samym roku obronił pracę magisterską z patrologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1980-1986 pracował jako wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Żywcu. W 1986 obronił licencjat z patrologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Homiletyki Wydziału Teologicznego PAT. W 1989 doktoryzował się z homiletyki na podstawie pracy Ideał chrześcijanina i metody jego realizacji w "Mowach" św. Leona Wielkiego napisanej pod kierunkiem Edwarda Stańka, od 1991 do 1997 pracował jako adiunkt, od 1997 jest kierownikiem Katedry Homiletyki WT PAT. W 1997 habilitował się na podstawie pracy "Uratować Naród!" - głos z ambony katedry wawelskiej okresu niewoli narodowej (1795-1918). W 2002 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

W latach 1989-1993 był prefektem studiów, w latach 1993-1997 wicerektorem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W latach 1991-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego, od 1996 jest jego prezesem.

Wybrane publikacje

 • Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. I-II, Kraków 1995.
 • Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. I-III, Kraków 1999-2001.
 • Uratować Naród! Głos z ambony Katedry Wawelskiej okresu niewoli narodowej 1975-1918, Kraków 1996.
 • Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004.
 • Św. Marcin z Tours, Kraków 2003.
 • Święty Patryk. Pisma i najdawniejsze żywoty, wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk; przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka; Kraków 2003, ​ISBN 83-7354-029-6​.
 • Święty Patryk, Kraków 2004.
 • Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005.
 • Henryk Lacordaire, Kraków 2005.
 • Św. Leon Wielki, Kraków 2005.
 • Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, red. Kazimierz Panuś, Kraków 2006.
 • Św. Jan Vianney, Kraków 2006 (wydanie II, Kraków 2009).
 • Piotr Skarga, Kraków 2006.
 • Św. Franciszek Salezy, Kraków 2006 (wydanie II, Kraków 2009).
 • Wielcy mówcy katedry na Wawelu, Kraków 2008.
 • Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008.
 • Bł. Edmund Bojanowski, Kraków 2009.

 

 Za: Kazimierz Panuś (źródło: wikipedia, licencja: CC, autorzy)

 

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search