• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik

Wybrana Bibliografia


KSIĄŻKI NAUKOWE I ESEISTYCZNE

 1. W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus, przedm. bp A. Nossol, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1994, ss. 226.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski 75 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie. Album jubileuszowej wystawy, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994, ss. 115 (opracowanie całości tekstu).
 3. Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Teologia literatury, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1996, ss. 463.
 4. Kocham teologię! Dlaczego? Wybór publicystyki, wstęp o. J. Salij, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1998, ss. 189.
 5. Być dla, czyli myśleć sercem. Z księdzem biskupem Alfonsem Nossolem rozmawia Ksiądz Jerzy Szymik, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1999, ss. 265.
 6. Teologia w krainie pepsi-coli. Od teologii-nauki do teologii-mądrości, przedm. bp Alfons Nossol, Biblioteka "Więzi" (tom 114) - seria "Teologia na co dzień", Warszawa 1999, ss. 116.
 7. Zapachy, obrazy, dźwięki. Wybór esejów i rozmów, przedm. abp Józef Życiński, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 1999, ss. 292.
 8. O cudzie Wcielenia, czyli o tym, że Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2000, ss. 56.
 9. Eseje o nadziei, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej "TUM", Wrocław 2001, ss. 156.
 10. Teologia na początek wieku, przedm. Abp Alfons Nossol, Księgarnia św. Jacka - Apostolicum, Katowice - Ząbki 2001, ss. 480.
 11. Między ziemią a niebem. Notatki i wiersze z podróży, wstęp K. Solecka, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2001, ss. 208 + XVI str. fotografii.
 12. Ciągle tonę i chwytam Jezusa. Z abp. Damianem Zimoniem rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2002, ss. 253.
 13. Akropol z hołdy, czyli teologia Śląska. 25 rozmów z ks. Jerzym Szymikiem o Śląsku i teologii, o poezji i kapłaństwie, o Pszowie i podróżach, o życiu i naszym świecie..., wstęp: J. Miodek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 272.
 14. Wszystko zjednoczyć w Chrystusie. Teologia, poezja, życie, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej "TUM", Wrocław 2003, ss. 301.
 15. Dziennik pszowski. 44 kartki o ludziach, miejsach, Śląsku i tęsknocie, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004, ss. 56.
 16. Na początku było Słowo. 60 homilii, kazań, konferencji, notatek na ambonę, przedmowa: abp. Józef Życiński, Księgarnia św. Jacka - Apostolicum, Katowice - Ząbki 2004, ss. 262.
 17. W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Księgarnia św. Jacka - Apostolicum, Katowice - Ząbki 2004, ss. 269.
 18. Jak Ślązak z Bułgarem, czyli patchwork prowincjonalny, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005 (współautorka: Alina Petrowa-Wasilewicz), ss. 200.
 19. Cień rzeczy duchowych i o nich rozmowy..., Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej "TUM", Wrocław 2005, ss. 322.
 20. O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin 2006, ss. 334.
 21. Traktat o Bogu Jedynym, Wydawnictwo "Więź", Warszawa 2006, ss. 216 (współautorstwo fragmentów: K. Najman, K. Solecka) (Dogmatyka, t. 3, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, s. 15-231).
 22. Wędrówki, rekolekcje, blask, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, ss. 198.KSIĄŻKI POETYCKIE
 1. Uczę się chodzić, Katowice 1988, ss. 78. (nota o Autorze: Zdzisław Zwoźniak).
 2. Gwiazdy w filiżance, Chorzów 1989, ss. 36.
 3. Zupełnie inaczej, Katowice 1991, ss. 71. (wstęp: Andrzej Babuchowski).
 4. Wstęp wolny, Lublin 1992, ss. 53.
 5. Ziemia niebieska, Lublin 1994, s. 63.
 6. Dotyk źrenicy, Lublin 1997, ss. 208. (słowo wstępne: J. Sochoń).
 7. 102 wiersze, Katowice 1997, ss. 202. (W stronę Obietnicy: A. Babuchowski).
 8. Estoy aprendiendo a andar, traducción de Witold Wolny, Adaptación y prologo: Cristina Cerezo Silva, Madrid 1998.
 9. Śmiech i płacz, Katowice 2000, ss. 220 (posłowie: A. Pethe).
 10. Z każdą sekundą jestem bliżej Domu. Wiersze z lat 1976-2000, red. E. Czyżowska, K. Gładysz, M. Jaworska, M. Sztajner, M. Bilski, Kraków 2001, ss. 480 (słowo wstępne: J. Sochoń).
 11. Błękit. 50 wierszy z lat 2000-2002, Katowice 2003, ss. 86 (wstęp: A. Szostek, posłowie: K. Najman).
 12. Największa jest (1 Kor 13, 13). 50 wierszy o miłości, Katowice 2005, ss. 78.
 13. 33 wiersze rodzinne, Warszawa 2006, ss. 51.
 14. 33 wiersze przeciwko nicości, Pelplin 2006, ss. 72 (wybór i wprowadzenie K. i M. Soleccy).
 15. Cierpliwość Boga. 66 wierszy z lat 2003-2006, Katowice 2006, ss. 115 (dodatek: płyta CD z wierszami w autorskim wyborze i wykonaniu).

NAGRODY I ODZNACZENIA

 1. Nagroda indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za całokształt pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji "Teologia na początek wieku" - 28 maja 2001.
 2. Nagroda przyznana przez Samorząd Studentów Wydziału Teologii KUL za zajęcie I miejsca w Konkursie "Pedagog roku 2003 Wydziału Teologii KUL" w kategorii "Najlepszy wykładowca" - 14 maja 2003.
 3. Nagroda Prezydenta Miasta Chorzowa w Dziedzinie Kultury przyznana przez Prezydenta i Radę Miasta Chorzowa - 21 października 2003.
 4. Nagroda dziennikarska im. bpa Jana Chrapka "Ślad" za świadectwo głębokiej jedności między wiarą i kulturą, teologią i literaturą, Polską i Europą, Śląskiem i Lubelszczyzną, cierpieniem i miłością, ziemią i niebem - 29 stycznia 2005.
 5. Nagroda Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego za osiągnięcia naukowe oraz szeroko pojętą aktywność na niwie kultury i społecznej służby duszpasterskiej - 20 kwietnia 2005.
 6. Nagroda przyznana przez Samorząd Studentów Wydziału Teologii KUL za zajęcie I miejsca w Konkursie "Pedagog roku 2003 na roku III" w kategorii "Najlepszy wykładowca" - 10 maja 2005.
 7. Nagroda Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury - za twórczość literacką - Wodzisław Śl., 22 czerwca 2005.
 8. Statuetka św. Jacka z ok. 80-lecia istnienia Księgarni św. Jacka, Katowice, 17 września 2005.
 9. Nominacja w kategorii "Mistrz" do przyznania trzyletniego subsydium profesorskiego z ramienia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, marzec 2006.
 10. Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich "Feniks 2006", w kategorii publicystyki religijnej za książkę "Jak Ślązak z Bułgarem, czyli patchwork prowincjonalny" (współaurorstwo: Alina Petrowa-Wasilewicz) - Warszawa, 22 kwietnia 2006.
 11. Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" [Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej] - 23 listopada 2006.

 

źródło: ks. Jerzy Szymik - strona autorska

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search