• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

VI Edycja

Podkategorie

Pasmo Stałych Audytorów to propozycja dla Osób, które chcą systematycznie, regularnie przez cały rok akademicki zgłębiać swoją wiedzę teologiczną z zakresu biblistyki i egzegezy Pisma Świętego. Wykłady publikowane są w rytmie cotygodniowym (każda niedziela). Audytorzy otrzymują także zestawy pytań testowych (co 2 miesiące).
Na zakończenie każdej Edycji, po spełnieniu wymagań Regulaminu, Stali Audytorzy otrzymują Certyfikat potwierdzający Ich uczestnictwo w danym cyklu wykładowym.

"Prorocy Starego Testamentu i ich Pisma" - wykłady wybitnego polskiego biblisty, ks. prof. Lecha Stachowiaka - tłumacza tekstów biblijnych, członka Rady Naukowej Biblii Tysiąclecia, odpowiedzialnego za tłumaczenie i redakcję Starego Testamentu, członka Papieskiej Komisji Biblijnej, funkcję prezesa Sekcji Biblistów Polskich przy Komisji Episkopatu Polski ds. nauki.

W Paśmie Otwartym prezentujemy cykle tematyczne bezpośrednio lub pośrednio związane z Biblią – zarówno z samym tekstem Pisma Świętego, jak i z różnymi wymiarami interpretacyjnymi. Propozycja jest nader różnorodna, skompilowana tak, by każdy z Odbiorców „Biblicum Śląskiego” znalazł swój obszar zainteresowania, własny profil lektury, kontemplacji, osobistą „soczewkę biblijną”.
Zapraszamy Was – każdego indywidualnie – ciesząc się z Waszej obecności i szanując Wasze wybory na ścieżkach odkrywania Verbum.

Zachęcamy również do przesyłania Waszych uwag, sugestii, propozycji - przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres biblicum(at)pl

 

„Wypłyń na głębię...”
Łk 5,4

„Idźcie i głoście” to hasło roku liturgicznego 2016/2017. Nawiązując do niego z wielką radością zapraszamy do Cyklu Specjalnego VI Edycji „Biblicum Śląskiego”: „Słowo Boże w nauczaniu Biskupów polskich”. Będziemy w nim prezentowali wybrane fragmenty nauczania Biskupów Ordynariuszy polskich diecezji – homilie, artykuły, konferencje itp. – nawiązujące do tekstów biblijnych. Mamy nadzieję, że coraz lepsze i głębsze poznawanie Słowa Bożego przyczyni się do tego, iż sami jeszcze gorliwiej będziemy głosić go swoim życiem.

Każdy z tych tekstów jest
osobistym darem konkretnego Ordynariusza
dla MSFB "Biblicum Śląskiego",
Każdemu z zacnych Autorów składamy z serca płynące wyrazy szacunku i wdzięczności
za przyjęcie naszego zaproszenia, harmonijną współpracę,
ofiarowany czas, dobroć oraz otwartość.
Bóg zapłać!
W imieniu naszej internetowej społeczności
zapewniam o wdzięcznej modlitewnej pamięci.

Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Metropolita Warszawski

Metropolita Wrocławski

Metropolita Krakowski

Biskup Gliwicki

Biskup Zamojsko - Lubaczowski

 

 

Z okazji ogłoszonego przez Papieża Benedykta XVI Roku Wiary, powstała w 2012 rokuAkademia Biblijna – cykl wykładów monograficznych, które z punktu widzenia reprezentatywnych dyscyplin teologii, dotykały i eksplorowały prawdę najbardziej podstawową, osadzoną w samej istocie naszej wiary: Jest jeden Bóg!. Po pięciu latach pragniemy przypomnieć te teksty, autorstwa jednych z najwybitniejszych autorytetów polskiej nauki teologicznej. Są one dla nas okazją by zatrzymać się i na nowo zdefiniować własną wiarę. Niech lekturze, refleksji i medytacji tych doniosłych przedłożeń towarzyszy czyste serce, otwarty umysł i wola wewnętrznej przemiany.

PATRONAT nad Akademią Biblijną objęli: Abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki; Abp Celestino Migliore, ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce; Abp Józef Kowalczyk, ówczesny Prymas Polski i Metropolita Gnieźnieński; Abp Józef Michalik, ówczesny Przewodniczący KEP i Metropolita Przemyski oraz Abp. Damian Zimoń, Arcybiskup Senior Metropolii Katowickiej.

ZOBACZ:  Program "Akademii Biblijnej"

Ks. prof. Mariusz Rosik znany jest naszym stałym Czytelnikom i Audytorom, niejednokrotnie bowiem z wielką życzliwością udostępniał nam swoje - jakże ciekawe - materiały. Tym razem zapraszamy do wysłuchania Jego refleksji biblijno - egzystencjalnych, turystycznych, meteorologicznych – i wielu innych.

 

 

Racach, leolam, basar – znaczenie tych i wielu innych intrygujących słów ze Starego Testamentu będzie nam w pierwszym semestrze wyjaśniał ks. dr Wojciech Węgrzyniak - biblista, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i znany rekolekcjonista. Natomiast w drugim semestrze zapoznamy się z Jego wyjaśnieniami naukowymi oraz analizą badawczą trudnych fragmentów Starego Testamentu.

 

Świat sztuki zawsze poszukiwał i nadal poszukuje inspiracji twórczej w źródłach, w korzeniach ludzkiej tożsamości, kultury, duchowości; poszukuje prawdy o człowieku. Dlatego odniesień do najważniejszej Księgi Zachodu – do Biblii jakże wiele znajdujemy w malarstwie, literaturze, muzyce, sztukach audiowizualnych, przedsięwzięciach scenicznych, itd.
W tej Edycji „Biblicum Śląskiego” chcemy zwrócić Waszą uwagę na te dzieła, które łączą się tematycznie z Księgami Prorockimi, będącymi osią narracji w obecnym roku akademickim MSFB. Niech transcendencja sztuki stanie się transcendencją ducha nas wszystkich, będących odbiorami sztuki (a według wielu badaczy i teoretyków sztuki – współautorami, bo dzieło istnieje tylko w relacji z odbiorcą). Zapraszamy co miesiąc do poznania różnych aktów twórczych.

Formacja intelektualna, pogłębianie wiedzy religijnej, lektura, analiza, refleksja naukowa lub osobista – to nader ważne wymiary rozwoju i kształtowania się duchowości chrześcijańskiej. Doskonale jednak zdajemy sobie sprawę z konieczności zjednoczenia z Chrystusem w modlitwie, liturgii, sakramentach. Dopiero wtedy zmierzamy ku osiągnięciu harmonii i pełni poznania. Duch Święty uzdalnia każdego z nas do zanurzenia w Prawdzie.
Kościół od stuleci praktykuje modlitwę tekstami Pisma Świętego tak, by drzewo wiary było wiecznie zielone, kwitnące, o silnych korzeniach. Dlatego skarbem liturgii, modlitwy osobistej, lectio divina Kościół dzieli się z każdym człowiekiem.
Biblicum Śląskie” zaprasza Przyjaciół tego Projektu, wszystkich Audytorów, ale także – z największą serdecznością – osoby poszukujące, ludzi dobrej woli i otwartego serca.

Drodzy moi: Oremus!

Każdy w prawdzie. Każdy, tak jak potrafi, jak chce Wasze serce… Dobry Bóg zawsze błogosławi tym, którzy w drodze ku Słowu.

Bez zanurzenia w Bogu, bez ofiary Eucharystii, bez wsparcia na tym najsolidniejszym fundamencie Ołtarza żaden Projekt nie będzie zmierzał ku dobru.

Przez cały rok akademicki (od września 2017 do czerwca 2018)
w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 07.30 będę odprawiał Mszę Świętą
w powyższej intencji w Katedrze Katowickiej pw. Chrystusa Króla.

Zapraszam Was najserdeczniej! Proszę także o łączność duchową tych, którzy do Katedry przybyć nie będą mogli. Bóg zapłać!

Celem „Biblicum Śląskiego” jest pogłębione poznawanie Słowa Bożego i życie nim na co dzień. Nie możemy zatem ograniczać się jedynie do komentarzy, naukowych opracowań czy rozważań duszpasterskich. Trzeba nam przede wszystkim wciąż na nowo odkrywać teksty Pisma Świętego. Tematyka VI Edycji obejmuje Księgi Prorockie; zachęcamy zatem do regularnego zagłębiania się w ich treść – czy to we własnym zakresie (poprzez indywidualną lekturę według podanego poniżej harmonogramu), czy też poprzez wsłuchiwanie się w nagrania audio, które będziemy sukcesywnie zamieszczać w tym cyklu.

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Przejście od czytania Biblii, do medytacji, do modlitwy, a następnie zjednoczenia z Bogiem i wsłuchiwania się w Jego głos. Znana była już w okresie patrystycznym (IV–V w.). Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by zaniknąć prawie całkowicie w XV w. wraz z tzw. devotio moderna. W tym okresie coraz bardziej popularna stawała się modlitwa myślna, która w niewielkim stopniu opierała się na lekturze biblijnej.
Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i pozazakonnej zaczęła odradzać się w XX w. Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja), Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).
Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym. /Źródło: lectiodivina.pl/
Pragniemy, by piękne, mądre i głębokie doświadczenie modlitwy tekstami Pisma Świętego stało się udziałem każdego z Was. Najgoręcej zachęcamy do Lectio Divina!
Dzięki uprzejmości i rozeznaniu potrzeb duszpasterskich Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej został udostępniony „Biblicum Śląskiemu” zbiór kontemplacji w formule Lectio Divina wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie. Wybór i opracowanie Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra. Serdeczne Bóg zapłać!
Kluczem będą oczywiście Księgi Prorockie. Zapraszamy w każdą sobotę i życzymy owocnej lektury, modlitewnej głębi oraz radości obcowania ze Słowem Bożym.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach niedzielnych, transmitowanych bezpośrednio z sanktuariów i innych kościołów Archidiecezji Katowickiej. Każde nabożeństwo jest zakorzenione w tekstach Pisma Świętego i – zgodnie z rytmem roku liturgicznego – daje nam asumpt do rozważania, przeżywania i modlitwy Słowem Bożym, adekwatnie do treści teologicznych właściwych danemu okresowi w życiu Kościoła.
Niech Duch Święty uzdolni nasze serca, umysły i dusze, byśmy mogli, wraz ze wspólnotą wiernych śląskich parafii, czerpać ze zdrojów Wody Żywej i drogą Biblii podążać za Panem ku chrześcijańskiej doskonałości, ku uświęceniu.

Krótka myśl z -  lub na temat - niedzielnych czytań liturgicznych.

Rozpoczynamy w pierwszą niedzielę października.

 

 

 

 

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich Was – zarówno stałych Audytorów, okazjonalnych Odbiorców, naszych Przyjaciół i Osoby poszukujące Prawdy, Verbum w swoim życiu na rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach. Termin to oczywiście lipiec lub sierpień (dokładna data rekolekcji zostanie podana po ustaleniu).
Czekamy na każdego z Was – jesteście najbardziej oczekiwanymi Gośćmi – członkami naszej Rodziny. Wasze przybycie będzie naszą radością. Każde rekolekcje są specjalnie dedykowane „Biblicum Śląskiemu” i Kręgom Biblijnym. Ich program pozostaje kompatybilny z całorocznym profilem formacji MSFB.
Rekolekcje – błogosławiony czas „wypłynięcia no głębię”.
Przybywajcie!

 

Tak jak Prorocy

"JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM"

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018

 

Cykl realizowany we współpracy z ks. Romanem Chromym, Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Katowicach oraz Konsultorem i Sekretarzem Komisji Duszpasterstwa KEP

 

Rozważania na niedziele Adwentu

 

 

 

 

Rozważania na Pasterkę, Boże Narodzenie, Święto Świętej Rodziny i Nowy Rok

 

 

 

 

Rozważania na Niedziele Wielkiego Postu i Niedzielę Palmową

 

 

 

 

Rozważania na Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilię Paschalną i Wielkanoc

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search