• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Pasmo modlitewne

Pasmo Modlitewne

Formacja intelektualna, pogłębianie wiedzy religijnej, lektura, analiza, refleksja naukowa lub osobista – to nader ważne wymiary rozwoju i kształtowania się duchowości chrześcijańskiej. Doskonale jednak zdajemy sobie sprawę z konieczności zjednoczenia z Chrystusem w modlitwie, liturgii, sakramentach. Dopiero wtedy zmierzamy ku osiągnięciu harmonii i pełni poznania. Duch Święty uzdalnia każdego z nas do zanurzenia w Prawdzie.
Kościół od stuleci praktykuje modlitwę tekstami Pisma Świętego tak, by drzewo wiary było wiecznie zielone, kwitnące, o silnych korzeniach. Dlatego skarbem liturgii, modlitwy osobistej, lectio divina Kościół dzieli się z każdym człowiekiem.
Biblicum Śląskie” zaprasza Przyjaciół tego Projektu, wszystkich Audytorów, ale także – z największą serdecznością – osoby poszukujące, ludzi dobrej woli i otwartego serca.

Drodzy moi: Oremus!

Każdy w prawdzie. Każdy, tak jak potrafi, jak chce Wasze serce… Dobry Bóg zawsze błogosławi tym, którzy w drodze ku Słowu.

Bez zanurzenia w Bogu, bez ofiary Eucharystii, bez wsparcia na tym najsolidniejszym fundamencie Ołtarza żaden Projekt nie będzie zmierzał ku dobru.

Przez cały rok akademicki (od września 2017 do czerwca 2018)
w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 07.30 będę odprawiał Mszę Świętą
w powyższej intencji w Katedrze Katowickiej pw. Chrystusa Króla.

Zapraszam Was najserdeczniej! Proszę także o łączność duchową tych, którzy do Katedry przybyć nie będą mogli. Bóg zapłać!

Celem „Biblicum Śląskiego” jest pogłębione poznawanie Słowa Bożego i życie nim na co dzień. Nie możemy zatem ograniczać się jedynie do komentarzy, naukowych opracowań czy rozważań duszpasterskich. Trzeba nam przede wszystkim wciąż na nowo odkrywać teksty Pisma Świętego. Tematyka VI Edycji obejmuje Księgi Prorockie; zachęcamy zatem do regularnego zagłębiania się w ich treść – czy to we własnym zakresie (poprzez indywidualną lekturę według podanego poniżej harmonogramu), czy też poprzez wsłuchiwanie się w nagrania audio, które będziemy sukcesywnie zamieszczać w tym cyklu.

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Przejście od czytania Biblii, do medytacji, do modlitwy, a następnie zjednoczenia z Bogiem i wsłuchiwania się w Jego głos. Znana była już w okresie patrystycznym (IV–V w.). Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by zaniknąć prawie całkowicie w XV w. wraz z tzw. devotio moderna. W tym okresie coraz bardziej popularna stawała się modlitwa myślna, która w niewielkim stopniu opierała się na lekturze biblijnej.
Lectio Divina jako forma modlitwy zakonnej i pozazakonnej zaczęła odradzać się w XX w. Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja), Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).
Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym. /Źródło: lectiodivina.pl/
Pragniemy, by piękne, mądre i głębokie doświadczenie modlitwy tekstami Pisma Świętego stało się udziałem każdego z Was. Najgoręcej zachęcamy do Lectio Divina!
Dzięki uprzejmości i rozeznaniu potrzeb duszpasterskich Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej został udostępniony „Biblicum Śląskiemu” zbiór kontemplacji w formule Lectio Divina wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie. Wybór i opracowanie Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra. Serdeczne Bóg zapłać!
Kluczem będą oczywiście Księgi Prorockie. Zapraszamy w każdą sobotę i życzymy owocnej lektury, modlitewnej głębi oraz radości obcowania ze Słowem Bożym.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach niedzielnych, transmitowanych bezpośrednio z sanktuariów i innych kościołów Archidiecezji Katowickiej. Każde nabożeństwo jest zakorzenione w tekstach Pisma Świętego i – zgodnie z rytmem roku liturgicznego – daje nam asumpt do rozważania, przeżywania i modlitwy Słowem Bożym, adekwatnie do treści teologicznych właściwych danemu okresowi w życiu Kościoła.
Niech Duch Święty uzdolni nasze serca, umysły i dusze, byśmy mogli, wraz ze wspólnotą wiernych śląskich parafii, czerpać ze zdrojów Wody Żywej i drogą Biblii podążać za Panem ku chrześcijańskiej doskonałości, ku uświęceniu.

Krótka myśl z -  lub na temat - niedzielnych czytań liturgicznych.

Rozpoczynamy w pierwszą niedzielę października.

 

 

 

 

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich Was – zarówno stałych Audytorów, okazjonalnych Odbiorców, naszych Przyjaciół i Osoby poszukujące Prawdy, Verbum w swoim życiu na rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji Katowickiej w Kokoszycach. Termin to oczywiście lipiec lub sierpień (dokładna data rekolekcji zostanie podana po ustaleniu).
Czekamy na każdego z Was – jesteście najbardziej oczekiwanymi Gośćmi – członkami naszej Rodziny. Wasze przybycie będzie naszą radością. Każde rekolekcje są specjalnie dedykowane „Biblicum Śląskiemu” i Kręgom Biblijnym. Ich program pozostaje kompatybilny z całorocznym profilem formacji MSFB.
Rekolekcje – błogosławiony czas „wypłynięcia no głębię”.
Przybywajcie!

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search