• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Pasmo Otwarte

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski

Przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Kierownik Katedry Antropologii i Bioetyki na UKSW w Warszawie


Studia i praca naukowa

• Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (1967 – 74). Praca dyplomowa: Rozumienie wolności w tomizmie i marksizmie. Promotor: ks. dr Tadeusz Rutowski

• W latach 1977 - 80 specjalistyczne studia magistersko-licencjackie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magisterium - 26 czerwca 1979 r.; licencjat w 1980 roku. Tytuł pracy: Problematyka moralna w dziełach Stanisława Przybyszewskiego. Promotor: Ks. prof. dr hab. Stanisław Witek. Recenzent: Ks. prof. Seweryn Rosik.

• W latach 1980 - 1984 studia doktoranckie w Akademii Alfonsjańskiej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego (Pontificia Universitas Lateranensis Academia Alfonsiana). Doktorat pod kierunkiem O. Prof. Jullio de La Torre - 18 maja 1984 r. Praca na temat: La dimensione etico-teologica dei diritti dell'uomo. Roma 1984. ss. 562. Recenzenci: prof. J. Alvarez i D. Capone. Praca w całości opublikowana. Doktorat nostryfikowany na KUL-u 25 czerwca 1985 r.

• Kolokwium habilitacyjne (6 czerwca 1994 r.) na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej: Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała. Płock 1994 (s. 303). Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Helmut Juros, ks. prof. Paweł Góralczyk, ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny.

• 26 października 2001 r. - tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Książka profesorska: Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Lublin 2000.

Źródło: strona internetowa Ks. Prof. Ireneusza Mroczkowskiego

BIBLIOGRAFIA PRAC

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search