• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Pasmo Otwarte

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

Urodzony 25 lutego 1956 w Bakałarzewie polski duchowny katolicki, birytualista, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury wczesnochrześcijańskiej, patrolog, bizantynolog.

W latach 1975-1978 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z warszawskim Studenckim Komitetem Solidarności i został w związku ze swoją działalnością usunięty z akademika przez władze uczelni. W latach 1979-1980 był studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1980 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, a 2 czerwca 1985 przyjął święcenia kapłańskie. W 1993 obronił pracę doktorską "Wczesnochrześcijańscy pisarze aleksandryjscy w "Bibliotece" Focjusza" na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 pracował jako prefekt warszawskiego seminarium duchownego, w latach 1993-1996 był asystentem kościelnym "Słowa-Dziennika Katolickiego", a następnie "Przeglądu Katolickiego". W roku 2000 obronił rozprawę habilitacyjną "Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego Mniejszego" na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje na tej ostatniej uczelni oraz równocześnie na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcji Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta RP z 4 sierpnia 2011 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 2012 został członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Jest autorem i edytorem wielu publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii, a także redaktorem serii Biblioteka Ojców Kościoła.

Birytualista, od 2016 jest duszpasterzem ormiańskokatolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie.

 

Wybrane publikacje

Wczesnochrześcijańscy pisarze aleksandryjscy w Bibliotece Focjusza, wyd. Ossolineum, Wrocław 1995.
Geneza chrześcijańskiej rachuby lat. Historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego Mniejszego, wyd. Tyniec, Kraków 2000.
Dwie są drogi. Przewodnik wczesnochrześcijański, wyd. W drodze, Poznań 2005.
Cztery przyjścia Pana, wyd. W drodze, Poznań 2007.
Prawdziwe początki Bożego Narodzenia, wyd. UKSW, Warszawa 2014.
Narodziny Bożego Narodzenia, wyd. Znak, Kraków 2016.
Historia świątecznej choinki, wyd. Literackie, Kraków 2016.

Wybrane edycje źródłowe

Bazyli Wielki, Wstęp do zarysu ascezy; O sądzie Bożym; O wierze; Reguły moralne, wyd. Tyniec, Kraków 1994
Bazyli Wielki, Reguły dłuższe; Reguły krótsze, wyd. Tyniec, Kraków 1995
Pierwsze pisma greckie o dziewictwie, wyd. Tyniec, Kraków 1997
Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wyd. Tyniec, Kraków 1998

Za: Józef Naumowicz (źródło: wikipedia, licencja: CC, autorzy)

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search