• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Pasmo Otwarte

Krakowskie Wieczory Biblijne

Racach, leolam, basar – znaczenie tych i wielu innych intrygujących słów ze Starego Testamentu będzie nam w pierwszym semestrze wyjaśniał ks. dr Wojciech Węgrzyniak - biblista, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i znany rekolekcjonista. Natomiast w drugim semestrze zapoznamy się z Jego wyjaśnieniami naukowymi oraz analizą badawczą trudnych fragmentów Starego Testamentu.

 

Search