• Projekt Własny Archidiecezji Katowickiej

Pasmo Otwarte

Pasmo Otwarte

W Paśmie Otwartym prezentujemy cykle tematyczne bezpośrednio lub pośrednio związane z Biblią – zarówno z samym tekstem Pisma Świętego, jak i z różnymi wymiarami interpretacyjnymi. Propozycja jest nader różnorodna, skompilowana tak, by każdy z Odbiorców „Biblicum Śląskiego” znalazł swój obszar zainteresowania, własny profil lektury, kontemplacji, osobistą „soczewkę biblijną”.
Zapraszamy Was – każdego indywidualnie – ciesząc się z Waszej obecności i szanując Wasze wybory na ścieżkach odkrywania Verbum.

Zachęcamy również do przesyłania Waszych uwag, sugestii, propozycji - przez FORMULARZ KONTAKTOWY lub na adres biblicum(at)pl

 

„Wypłyń na głębię...”
Łk 5,4

„Idźcie i głoście” to hasło roku liturgicznego 2016/2017. Nawiązując do niego z wielką radością zapraszamy do Cyklu Specjalnego VI Edycji „Biblicum Śląskiego”: „Słowo Boże w nauczaniu Biskupów polskich”. Będziemy w nim prezentowali wybrane fragmenty nauczania Biskupów Ordynariuszy polskich diecezji – homilie, artykuły, konferencje itp. – nawiązujące do tekstów biblijnych. Mamy nadzieję, że coraz lepsze i głębsze poznawanie Słowa Bożego przyczyni się do tego, iż sami jeszcze gorliwiej będziemy głosić go swoim życiem.

Każdy z tych tekstów jest
osobistym darem konkretnego Ordynariusza
dla MSFB "Biblicum Śląskiego",
Każdemu z zacnych Autorów składamy z serca płynące wyrazy szacunku i wdzięczności
za przyjęcie naszego zaproszenia, harmonijną współpracę,
ofiarowany czas, dobroć oraz otwartość.
Bóg zapłać!
W imieniu naszej internetowej społeczności
zapewniam o wdzięcznej modlitewnej pamięci.

Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Metropolita Warszawski

Metropolita Wrocławski

Metropolita Krakowski

Biskup Gliwicki

Biskup Zamojsko - Lubaczowski

 

 

Z okazji ogłoszonego przez Papieża Benedykta XVI Roku Wiary, powstała w 2012 rokuAkademia Biblijna – cykl wykładów monograficznych, które z punktu widzenia reprezentatywnych dyscyplin teologii, dotykały i eksplorowały prawdę najbardziej podstawową, osadzoną w samej istocie naszej wiary: Jest jeden Bóg!. Po pięciu latach pragniemy przypomnieć te teksty, autorstwa jednych z najwybitniejszych autorytetów polskiej nauki teologicznej. Są one dla nas okazją by zatrzymać się i na nowo zdefiniować własną wiarę. Niech lekturze, refleksji i medytacji tych doniosłych przedłożeń towarzyszy czyste serce, otwarty umysł i wola wewnętrznej przemiany.

PATRONAT nad Akademią Biblijną objęli: Abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki; Abp Celestino Migliore, ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce; Abp Józef Kowalczyk, ówczesny Prymas Polski i Metropolita Gnieźnieński; Abp Józef Michalik, ówczesny Przewodniczący KEP i Metropolita Przemyski oraz Abp. Damian Zimoń, Arcybiskup Senior Metropolii Katowickiej.

ZOBACZ:  Program "Akademii Biblijnej"

Ks. prof. Mariusz Rosik znany jest naszym stałym Czytelnikom i Audytorom, niejednokrotnie bowiem z wielką życzliwością udostępniał nam swoje - jakże ciekawe - materiały. Tym razem zapraszamy do wysłuchania Jego refleksji biblijno - egzystencjalnych, turystycznych, meteorologicznych – i wielu innych.

 

 

Racach, leolam, basar – znaczenie tych i wielu innych intrygujących słów ze Starego Testamentu będzie nam w pierwszym semestrze wyjaśniał ks. dr Wojciech Węgrzyniak - biblista, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i znany rekolekcjonista. Natomiast w drugim semestrze zapoznamy się z Jego wyjaśnieniami naukowymi oraz analizą badawczą trudnych fragmentów Starego Testamentu.

 

Świat sztuki zawsze poszukiwał i nadal poszukuje inspiracji twórczej w źródłach, w korzeniach ludzkiej tożsamości, kultury, duchowości; poszukuje prawdy o człowieku. Dlatego odniesień do najważniejszej Księgi Zachodu – do Biblii jakże wiele znajdujemy w malarstwie, literaturze, muzyce, sztukach audiowizualnych, przedsięwzięciach scenicznych, itd.
W tej Edycji „Biblicum Śląskiego” chcemy zwrócić Waszą uwagę na te dzieła, które łączą się tematycznie z Księgami Prorockimi, będącymi osią narracji w obecnym roku akademickim MSFB. Niech transcendencja sztuki stanie się transcendencją ducha nas wszystkich, będących odbiorami sztuki (a według wielu badaczy i teoretyków sztuki – współautorami, bo dzieło istnieje tylko w relacji z odbiorcą). Zapraszamy co miesiąc do poznania różnych aktów twórczych.

Informacje kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Ks. Adam Sekściński

telefon: +48 698 613 160

email: kontakt@biblicum.pl

Formularz kontaktowy

 

Media społecznościowe

Search